1. Empresa organitzadora del sorteig

L'entitat organitzadora d'aquest sorteig és el Grup Ametller Origen (d'ara endavant “Ametller Origen”), S.L.U. Amb seu central a Olèrdola, amb domicili social a Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 -Pol. Sant Pere Molanta- 08734 Olèrdola. Ametller Origen ha posat en marxa un sorteig d’una cistella de Nadal Ametller Origen pels clients que participin al Quiz Ametller Origen en motiu de l’obertura de la botiga de Numància 49 de Barcelona.
 

2. Finalitat del sorteig

La finalitat d'aquest concurs és premiar als participants del Quiz Ametller Origen


3.Àmbit geogràfic i participants

Aquesta promoció es realitza a Catalunya.


4. Àmbit temporal

El termini de la promoció s'iniciarà el dia 12/12/2019 a les 16pm i finalitzarà el 13/12/2019 a les 21 pm.


5. Participants

Poden entrar al sorteig aquells participants del Quiz Ametller Origen que hagin superat més de 3 preguntes correctes del concurs.
Per participar, s’han de trobar físicament a la botiga el 12 i 13 de desembre entre les 17h i 20h.

Ametller Origen no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants, ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Ametller Origen es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta amb falsedat o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d'algun dels premis, Ametller Origen es reserva el dret d'exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre unes altres, les tendents a la devolució dels premis.


6. Premis

Es sortejarà una cistella de Nadal Ametller Origen.


7. Mecànica de la promoció

El termini de la promoció s'iniciarà el dia 12/12/2019 a les 16pm i finalitzarà el 13/12/2019 a les 20 pm.

Els participants del Quiz Ametller Origen que superin la tercera pregunta resposta correctament podran entrar al sorteig de la cistella de Nadal Ametller Origen.

Per optar a aquesta hauran d’omplir una butlleta que se li entregarà i dipositar-la amb el nom, cognom i telèfon complet.

El sorteig es farà a la mateixa botiga entre les 20h i les 21h del 13/12/2019 quan una persona de l’equip seleccionarà una papereta aleatòriament.

 

8. Mecànica d'adjudicació del premi

Es contactarà amb el guanyador telefònicament el dia 13/12/2019.

Tindrà 24 hores des de que el contactem per l’aceptació del premi, sino el localitzem o no l’accepta, el premi quedarà desert.


9. Fiscalitat

La celebració del previst concurs, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.


10. Acceptació de les bases

La simple participació implica l'acceptació d'aquestes bases íntegrament, per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, quedarà Ametller Origen alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en els quals incorri, excepte els quals expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d'aquest premi. En tal sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos reportats o despeses que no s'esmentin específicament en aquestes bases.


11.Drets de la propietat intel·lectual

Ametller Origen es reserva el dret d'usar els noms dels agraciats a l'efecte de la seva utilització en finalitats publicitàries del propi concurs en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita. Així mateix també tindrà dret a publicar i comunicar la recepta guanyadora del concurs.


12.Dades personals

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la llei Orgànica 3/2018 del 5 de desembre (LOPDGDD), les dades dels participants en la promoció seran tractats sota la responsabilitat de CASA AMETLLER SA per a participar en el sorteig i enviar-li informació dels seus productes i serveis, conservant-los sempre que hi hagi un interès comercial mutu. En el cas de ser guanyador del sorteig, autoritza a publicar el seu nom en els mitjans de comunicació, pàgina web i xarxes socials que utilitzi el responsable. El participant, pel mer fet de la seva participació, ha estat informat que té dret a revocar aquest consentiment en qualsevol moment i a exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i els de limitació i oposició al tractament dirigint-se a GRUPAMETLLER, Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 -Pol. Ind. Sant Pere Molanta, Olérdola(Barcelona). Email: dpd@grupametllerorigen.cat . També resta informat que pot reclamar davant l'autoritat de control en www.aepd.es.

Posted in News