Bases legals concurs Ses illes

1. Empresa organitzadora del concurs

L'entitat organitzadora d'aquest concurs és el Grup Ametller Origen (d'ara endavant “Ametller Origen”), S.L.U. Amb seu central a Olèrdola, amb domicili social a Av. Mare de Déu  de Montserrat, 71-77 -Pol. Sant Pere Molanta- 08734 Olèrdola, Ametller Origen ha posat en marxa un concurs del 25 de març al 7 d’abril de 2019 a fi de premiar als clients que comprin qualsevol referència de productes seleccionats de Mallorca.

2. Finalitat del concurs

La finalitat d'aquest concurs és premiar als clients del Club Ametller Origen que comprin productes seleccionats de Mallorca.

3. Àmbit geogràfic i participants

Aquesta promoció es realitza a Catalunya. 

4. Àmbit temporal

El termini de la promoció s'iniciarà el dia 25/03/2019 a les 09:00 am i finalitzarà l’07/04/2019, a les 21:00 pm. Només tindrà lloc en els establiments propis d’Ametller Origen i sota el compliment de les presents bases legals. 

5. Participants

Poden participar en la mateixa de forma gratuïta i voluntària, els residents a Espanya, majors de 18 anys, registrats prèviament al Club de Fidelització Ametller Origen.  

Ametller Origen no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants, ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Ametller Origen es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi  les normes de la bona fe, observi una conducta amb falsedat o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d'algun dels premis, Ametller Origen es reserva el dret d'exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre unes altres, les tendents a la devolució dels premis.

6. Premis

Es sortejarà un viatja a Mallorca que inclou mitja pensió en una hotel 4 estrelles, els bitllets d’avió, esmorzar i degustació de productes típics de Mallorca a Horno Santo Cristo i taller d’ensaïmades a les mateixes instal·lacions. El guanyador serà triat entre tots els clients del club de fidelització Ametller Origen que hagin comprat del 25 de març al 7 d’abril de 2018  qualsevol referència de productes seleccionats de Mallorca. El premi no serà bescanviable per diners ni per altres premis, a més a més és personal i intransferible. 

7. Mecànica de la promoció

Del 25/03/2019 fins al 07/04/2019 tots els clients club que hagin comprat qualsevol referència de productes seleccionats de Mallorca participarà en el premi esmentat anteriorment. El sorteig es farà automàticament a través d’una aplicació digital que selecciona aleatòriament l’usuari.  

8. Mecànica d'adjudicació del premi

Es contactarà amb el guanyador telefònicament o via correu electrònic a partir del dia 15/04/2019

9. Fiscalitat

La celebració del previst concurs, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent. 

10. Acceptació de les bases

La simple participació implica l'acceptació d'aquestes bases íntegrament, per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, quedarà Ametller Origen alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en els quals incorri, excepte els quals expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d'aquest premi. En tal sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos reportats o despeses que no s'esmentin específicament en aquestes bases. 

11.Drets de la propietat intel·lectual

Ametller Origen es reserva el dret d'usar els noms agraciats a l'efecte de la seva utilització en finalitats publicitàries del propi concurs en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita. 

12.Dades personals

De conformitat amb Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa als participants que les dades personals que facilitin seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal, propietat de la companyia organitzadora. Aquestes dades seran utilitzats i tractats, amb la única finalitat de participar en el concurs. Si ho desitgen, poden fer ús a qualsevol moment dels seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a: Av. Mare de Déu de Montserrat, 71-77 -Pol. Sant Pere Molanta- 08734 OLÈRDOLA, o a través de correu electrònic a lopd_ametllerorigen@casaametller.net i acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Posted in News